Untitled Document
 

  kezdőlap
rólunk
tagjaink
fegyvereink
elérhetőségek
árajnlat kérés
életünkből
középkori forgatag
támogatóink
közlemények
fórum
linkek
piac
dokumentm tár
 


   


"Animo Sincero, Fide Firmo"
"Tiszta szívvel, szilárd hűséggel"


Jelenleg 1 látogató online.


 
 
Minden az egylethez tartozó személy szerepel a szervezeti felépitésben még azok is akik nem vesznek részt tevékenyen a fegyverek használatában.

Lándzsafő: A lándzsafő egyletünk legkisebb csoportjának a lándzsának a vezetője Ideális esetben 2 fő, de maximum 5 fő tartozik az irányitása alá. A lándzsafő köteles az irányitása alá tartozó személyeket mindenkor informálni az egylet hireiről, a tiznagytól kapottt információkat nekik átadni, egyleti tevékenységükben őket segiteni. Lándzsafő csak az egylet rendes tagja lehet. Pártoló tagok tisztséget nem tölthetnek be.

Tiznagy: A tiznagy egyletünk lándzsáiból összeállt csoport vezetője Ideális esetben 3 lándzsa, de maximum 4 lándzsa tartozik az irányitása alá. A tiznagy a hadnagy vagy annak hiánya esetén a száznagy közvetlen irányítása alá tartozik. A tíznagy, az azonos településen lakó tagokat segíti a felkészülésben és tevékenységüket irányítja, összehangolja az egylet más csoportjainak tevékenységével. Tiznagy csak az egylet rendes tagja lehet. Pártoló tagok tisztséget nem tölthetnek be.

Hadnagy: A hadnagy egyletünk tizedeiből összeállt csoport vezetője Ideális esetben 3 tized, de maximum 4 tized tartozik az irányitása alá. A hednagy a száznagy közvetlen irányítása alá tartozik annak hiánya esetén a kapitánytól kapja az információkat. Hadnagy csak az egylet rendes tagja lehet. Pártoló tagok tisztséget nem tölthetnek be.

Száznagy: A száznagy egyletünk hadaiból összeállt csoport vezetője Ideális esetben 3 had, de maximum 4 had tartozik az irányitása alá. A száznagy köteles az irányitása alá tartozó személyeket mindenkor informálni az egylet hireiről, a kapitánytól kapottt információkat nekik átadni, egyleti tevékenységükben őket segiteni. Száznagy csak az egylet rendes tagja lehet. Pártoló tagok tisztséget nem tölthetnek be.

Az egylet vezetőségének tagjai, akik társadalmi tisztséget töltenek be, száznagy rangban vannak. Továbbá a kapitány közvetlen kiséretének tagjai szintén száznagyi hatáskörrel rendelkeznek.

Jelenlegi száznagyok: Szatmári Gábor, Csorvási Tamás.
Csorvási Tamás az ebesi tized vezetője is
.

Kapitány: Az egylet száznagyainak vezetője, az egylet képviselője, tevékenységének irányítója, amely tisztséget a Közgyűlés 2/3-os többségi szavazata alapján bárki betöltheti, lásd az alapszabályban
.
vissza
 
 
 
Untitled Document