Untitled Document
 

  kezdőlap
rólunk
tagjaink
fegyvereink
elérhetőségek
árajnlat kérés
életünkből
középkori forgatag
támogatóink
közlemények
fórum
linkek
piac
dokumentm tár
 


   


"Animo Sincero, Fide Firmo"
"Tiszta szívvel, szilárd hűséggel"


Jelenleg 2 látogató online.


 
 

HAGYOMÁNYŐRSÉG

FELHÍVÁS A MAGYAR HAGYOMÁNYOK ŐRZŐIHEZ, MŰVELŐIHEZ!
Tárgy: Távbeszélő közösség létrehozása a magyar hagyományőrzés jelentős és folyamatos anyagi támogatásának érdekében.
Törökbálint, 2009. szeptember 7.

Tisztelt Hagyományőrzők!

A Magyar Hagyományőr Világszövetség (továbbiakban MHVSZ) a VODAFONE Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban VODAFONE) megállapodva létrehozta a HAGYOMÁNYŐRSÉG flottát.

 
Mi a „Hagyományőrség” flotta lényege?

1. A Hagyományőrség flotta jelenleg egy keret, amelyet a belépő tagok fognak kitölteni, folyamatosan bővíteni, s amely azon tagok használatában lesz, akik azt kitöltik.

2. A Hagyományőrség flotta létrehozásának célja, hogy Magyarországon a hagyományőrzők legszélesebb tömegei „egy távbeszélő közösségbe” szerveződve, a lehető legolcsóbban tudjanak egymással telefonon beszélni, valamint egyéb mobil távközlési költségeik is minimálisra csökkenjenek. Ez által több ezer, sok esetben több tízezer forint marad a hagyományőrzést művelő egyes emberek, s ezen keresztül az egyes csoportok és szervezetek zsebében havonta, s nem lényegtelen, hogy nagyságrendekkel több idő fordítódhat az egyes telefonbeszélgetésekre. A Hagyományőrség flotta megfelelő feltöltődése és a hagyományőrzők meghatározó részvételének esetén, a magyar hagyományőrzés eddigi történetének talán legnagyobb támogatásában – egyúttal folyamatos támogatásában is – részesülhet.

3. Az MHVSZ a Hagyományőrség flottába való belépés lehetőségét felajánlja nem csupán tagjainak, hanem minden olyan magyarországi hagyományőrző országos szövetségnek, egyesületnek, csoportnak vagy magánszemélynek, amelyek, ill. akik a magyar hagyományok őrzésén, művelésén fáradoznak. (Fontos megjegyezni, hogy jogi személyek nem, csakis magánszemélyek léphetnek be a Hagyományőrség flottába, önállóan megállapodást kötve a VODAFONE üzletekben. Ennek megfelelően az egyes hagyományőrző országos szervezetektől, hagyományőrző egyesületektől és csoportoktól elsősorban együttműködést kérünk, hogy tagjaik megismerhessék ezt a lehetőséget!)

4. A Hagyományőrség flottának tagja lehet bárki, aki a kijelölt engedélyező személyektől erre engedélyt kap, aki a VODAFONE illetékesével megállapodást köt, s a megállapodásban vállaltakat teljesíti.

5. Nem csak hagyományőrzők lehetnek a Hagyományőrség flotta tagjai, hiszen a hagyományőrzők családtagjai, barátai, ismerősei is ugyanúgy lehetnek flottatagok, mint a szervezeti kapcsolódásban lévő hagyományőrzők. (Egy tag saját nevében összesen 5 db kedvezményes előfizetői szerződést köthet, illetve előfizetésenként 5 db kedvezményes árú mobilkészüléket vásárolhat hűségnyilatkozat aláírásával, ugyanakkor lehetőség van csak SIM kártya vásárlására hűségnyilatkozat nélkül is. 
Egy kiállított igazolás 30 napig érvényes, amellyel egyszerre egy előfizetői szerződés köthető meg. Tehát 5 előfizetés megvásárlásához összesen 5 különálló igazolásra van szükség.)

6. Az együttműködő országos hagyományőrző szervezetek számára havonta történik tájékoztatás arról, hogy a hagyományőrzők közül kik léptek be a Hagyományőrség flottába. Ezen országos szervezetek tudják tájékoztatni saját tagjaikat az új tagok kilétéről. (Akkor hatékony egy ilyen flotta, ha az egymást ismerők tudnak egymás tagságáról.)

7. A Hagyományőrség flotta megszervezése az országos hagyományőrző szervezetek megkeresésével, az azok által engedélyeztető személynek javasolt illetékesek kijelölésével veszi kezdetét.

8. Fontos technikai tudnivaló, hogy a Hagyományőr flotta tagoknak a Vodafone havonként olyan forgalmi számlát állít ki, amelyen egységárként nettó 19 Ft percdíj kerül feltűntetésre, azonban a számlában érvényesül egy 15 %-os kedvezmény ehhez képest, vagyis a számla végösszege már olyan kalkulált érték, amely nettó 16,15 Ft os percdíjakat érvényesít. A számlán található egy un. előfizetésben foglalt szolgáltatások rész, ahol feltűntetésre kerül a fenti 15 % kedvezmény.

A HAGYOMÁNYŐRSÉG flotta tagságának feltételei és előnyei dióhéjban:
Havonta összesen nettó 1550 Ft befizetési kötelezettség, amelyből nettó 1175 Ft lebeszélhető

Ezért:

1. A Hagyományőrség flotta tagjai egymás között ingyen beszélhetnek, időbeni korlátozás nélkül. Teljesen mindegy, hogy 20-as, 30-as hordozott száma, vagy 70-es telefonja van valakinek.
2. A Hagyományőrség flottán kívüli beszélgetések díja nettó 16.15 Ft./perc
3. Amennyiben valaki nem nettó 1550 Ft-os alapdíjat fizet havonta, hanem nettó 2050 Ft –os alapdíjat, akkor az összes vonalas számot Magyarország területén nettó 6.80 Ft/perc-ért hívhatja.
4. Belföldi SMS díj 15 Ft/db. (+ nettó 300 Ft-os havidíj esetén 30 db ingyenes SMS / + nettó 1000 Ft-os havidíj esetén 100 db ingyenes SMS)

Részletes tájékoztatás a mellékletekben.

Sajnos a határon túlra, ill. külföldre, a fent olvasható lehetőségek még nem nyíltak meg. Az MHVSZ vezetősége ezért jelezte erre vonatkozó igényét is a VODAFONE-nak.. Jelenleg vizsgálják a kérést.

Hogyan történik a Hagyományőrség flottába való belépés?

1. Az engedélyezési űrlapot (kedvezmény igénybevételére szóló igazolást) a Hagyományőrség flottába belépni kívánó személy letölti a Hagyományőrség flotta felhívás 2-es mellékletéből, és azt kitölti.

2. A belépni kívánó személy, a kitöltött űrlapot postán elküldi, mellékelve egy megcímzett és bélyeggel ellátott válaszboritékot, engedélyező aláírónak. Kassai László (4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 56.) Közvetlen kapcsolat +36 70 942-2018 telefonon.

3. Az engedélyező a 30 napig érvényes engedélyt visszaküldi aláírva az engedélyt kérő számára.
4. Az engedélyt kérő az engedéllyel elmegy a VODAFONE üzlet valamelyikébe, és ott megköti a megállapodást. E megállapodásokat 2009. szeptember 30-ától lehet megkötni.

A legfontosabb ismertetők és letölteni valók megtalálhatók a mellékletekben.

Jó lenne, ha a szóban forgó tájékoztatási anyagokat más hagyományőrző szervezetek is feltennék honlapjukra!

                                                  

Fülöp Tibor Zoltán                                            Kassai László
a Hagyományőrség flotta szervezője                  engedélyező aláíró
                                                                       kassla@freemail.hu
                                                                       +36 70 942-2018
                                                                       4200 Hajdúszoboszló, Gábor Á u. 56.

 

Mellékletek letölthetők:
1.Vodafone egyedi díjszabás
1a.  Vodafone egyedi díjszabás
2. Kedvezmény igénybevételére szóló igazolásvissza
 
 
 
Untitled Document